Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

Leng Keng Space
115/4 Phan Đăng Lưu, phường 7, Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh Việt Nam
+84 90 347 37 13
contact@lengkeng.space
Google Maps